הוספת סטודנטים שאינם רשומים לקורס                :ת.ז
נא להקליד ת.ז. 9 ספרות של ממלא הטופס
טופס זה לא ימולא על ידי סטודנטים

הוספת הסטודנטים היא לאתרי HighLearn בלבד!

 לשאלות ולבירורים, ניתן לפנות למרכז התמיכה   
         דוא"ל: virtualt@post.tau.ac.il  טלפון: 6405527