א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
מערך הדוברות
עורכת תחזית אירועים:  לאה אינגבר
טל' 03 6405050
03 6408983      
lingber@post.tau.ac.il
סמינר מחלקתי - החוג לפילוסופיה

לפרטים נוספים

 יום ד'בבניין גילמן אולם ע"ש ירושלמי (449)16:151/2/2015 - 12/11/2014