א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
מערך הדוברות
עורכת תחזית אירועים:  לאה אינגבר
טל' 03 6405050
03 6408983      
lingber@post.tau.ac.il
קורסים מרוכזים ביוונית עתיקה ובלטינית בסמסטר הקיץ

לפרטים נוספים

החוג ללימודים קלאסיים
 יום א'אוניברסיטת תל-אביב10:004/9/2015 - 12/7/2015
סדרת הרצאות בנושא: "בכייה לדורות: טעויות היסטוריות ומחירן"

לפרטים נוספים

החוג להיסטוריה כללית
 יום א'אולם 281 בנין גילמן17:30 - 16:0010/1/2016 - 18/10/2015
סדרת הרצאות בימת החוקר

לפרטים נוספים

בית הספר למדעי היהדות
 יום ג'אולם 282, בנין גילמן18:007/6/2016 - 27/10/2015