א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
מערך הדוברות
עורכת תחזית אירועים:  לאה אינגבר
טל' 03 6405050
03 6408983      
lingber@post.tau.ac.il
סדרת הרצאות בנושא: "בכייה לדורות: טעויות היסטוריות ומחירן"

לפרטים נוספים

החוג להיסטוריה כללית
 יום א'אולם 281 בנין גילמן17:30 - 16:0010/1/2016 - 18/10/2015
סדרת הרצאות בימת החוקר

לפרטים נוספים

בית הספר למדעי היהדות
 יום ג'אולם 282, בנין גילמן18:007/6/2016 - 27/10/2015
הרצאה בנושא: "REMARKS ON THE VERBAL SYNTAX OF NEO-ARAMAIC"

מרצה: פרופסור ג'פרי כאן, אוניברסיטת קיימברידג'

המכון ללימודים מתקדמים ע"ש מורטימר וריימונד סאקלר
 יום ד'אולם 496, בניין גילמן למדעי הרוח14:004/11/2015
הרצאה בנושא: "SPEAKERS AND SCENARIOS: IMAGINING THE FIRST TEMPLE IN SECOND TEMPLE PSALMS"

מרצה: פרופ' אדל ברלין, אוניברסיטת מרילנד

המכון ללימודים מתקדמים ע"ש מורטימר וריימונד סאקלר
 יום ג'חדר 208, בניין רוזנברג למדעי היהדות12:1510/11/2015
הרצאה בנושא: "KARAITE TRANSCRIPTIONS OF BIBLICAL HEBREW"

מרצה: פרופסור ג'פרי כאן, אוניברסיטת קיימברידג'

המכון ללימודים מתקדמים ע"ש מורטימר וריימונד סאקלר
 יום ג'אולם 496, בניין גילמן למדעי הרוח12:1517/11/2015