שנה"ל תשע"ז

0861-1106-01  תיאטרון ומחול כשפה בימתית
ד"ר מלכא-ילין ליאורה שיעור מכסיקו 206א ג' 1600- 1400 סמ'  א'
תאטרון ומחול כשפה בימתית
The Stage Language of Theatre and Dance
סמסטר א' תשע"ז
 2 ש"ס
 
שיעור מבוא
 
שם המרצה: ליאורה מלכא ילין
דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום שלישי, 16:00 בתיאום מראש
 
מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון, ומקנים להם את הצורה והאיכויות כמדיום אמנותי. תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם מבוססים, ברמה העקרונית, על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום. נסיים בהתייחסות לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון-מחול, בהן שוברים את גבולות המדיום ומשלבים בין מחול ותיאטרון.
 
0861-1107-01  מבוא לשפת הקולנוע
ד"ר דובדבני שמואל שיעור מכסיקו 115 ג' 2000- 1600 סמ'  ב'

מבוא לשפת הקולנוע

 

Introduction to Film Language

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

2 ש"ס

 

שיעור

 

 

 

שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני

 

דואר אלקטרוני: duvdeva@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה: לפי תאום מראש בדוא"ל

 

 

 

הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית, ובאמצעותם את האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים. בנוסף, נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט בחוויה הקולנועית, והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.

 

 
0861-1301-01  מבוא לשפת המוזיקה
ד"ר אופנהיים רועי שיעור מכסיקו 206א ה' 1400- 1000 סמ'  א'
"מבוא לשפת המוסיקה"
Introduction to the language of Music
 
סוג המסגרת: שיעור
שם המרצה: אופנהיים רועי
טלפון:   
דואר אלקטרוני:   openroy@gmail.com
שעות קבלה:   
יום:    חמישי        
בניין:               
חדר: 206 א      
לפי תאום טלפוני מראש או דרך דואר אלקטרוני
 
תאור הקורס  
"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוסיקה?"
בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוסיקאלית והתבוננות במרכיבים המוסיקאליים. התבוננות באפשרויות התחביר המוסיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת מוסיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוסיקאלית חדשה. וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוסיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.
חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוסיקה: מוסיקה וזמן, מוסיקה ורגשות, מוסיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוסיקאלית. הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוסיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוסיקה".
 
מטרות הקורס:
1. פיתוח רגישות לתחביר המוסיקאלי (למרכיבי הצליל -המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה)
2. פיתוח רגישות לייחודיות ול"אוטונומיה" של המוסיקה באמנויות המשלבות מוסיקה. (אמנויות במה, קולנוע ושירה)
3. התבוננות ביקורתית (פילוסופית) על השיח והמעשה המוסיקאלי האמנותי.
4. שרטוט קווי מתאר להאזנה, ביצוע וחינוך מוסיקאליים.
 
 
0861-1582-01  מבוא לתולדות הקולנוע א'
ד"ר דובדבני שמואל שיעור מכסיקו 115 ב' 1800- 1600 סמ'  א'

מבוא לתולדות הקולנוע א'

 

Introduction to Film History A

 

סמסטר א' תשע"ז

 

2 ש"ס

 

שיעור

 

 

 

שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני

 

דואר אלקטרוניduvdeva@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל

 

 

הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, למין הסרטים הראשונים שצולמו והוקרנו בשלהי המאה ה-19 ועד המעבר אל הקולנוע המדבר בשלהי שנות ה-20 של המאה הקודמת.

 

הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

 

 
0861-1583-01  מבוא לתולדות הקולנוע ב'
ד"ר דובדבני שמואל שיעור מכסיקו 115 ב' 1800- 1600 סמ'  ב'

מבוא לתולדות הקולנוע ב'

 

Introduction to Film History B

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

2 ש"ס

 

שיעור

 

 

 

שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני

 

דואר אלקטרוניduvdeva@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל

 

 

הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, בארה"ב ובעולם, למין שנות ה-30 של המאה הקודמת ועד הופעת הטלוויזיה וקריסת הוליווד הקלאסית ושיטת האולפנים.  

 

הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

 

 
0861-1585-01  אמת וייצוג באמנות
ד"ר דגני רז אירית שיעור מכסיקו 206א ב' 1600- 1400 סמ'  א'
אמת וייצוג באמנויות 
Truth and Representation in the Arts
תשע"ז
סמסטר א
2 ש"ס
 שיעור
שם המרצה: ד"ר אירית דגני-רז
דואר אלקטרוני: razirit@netvision.net.il
שעות קבלה: בתאום מראש
 
תאור הקורס       
הטענה שייצוגים שונים בתרבות, בכלל זה יצירות אמנות, בוראים ואינם משקפים מציאות, קנתה אחיזה בביקורת בת זמננו (למין שלהי שנות השישים של המאה הקודמת). טענה זו כרוכה הדוקות בשאלות, שיש להן היסטוריה אינטלקטואלית רבת שנים, בדבר הקשר בין אמת וייצוג באמנות. מושגים אסתטיים מרכזיים כמו :ריאליזם, קונסטרוקטיביזם, קונוונציונליים, אילוזיוניזם, פלורליזם, שפה ומטא-שפה, רפלקסיביות, יקום שיח ועוד, מוצאים דרכם לדיונים פילוסופיים אלה ומחייבים התייחסות מיוחדת. הקורס יתחקה אחר דיונים שעניינם הקשר בין אמת וייצוג באמנות החל מאריסטו בעת העתיקה וכלה בתיאוריה של עולמות מרובים שצמחה בשלהי המאה העשרים.
מטרת הקורס לספק תשתית הגותית ומושגית שתאפשר להבין את הסוגיות השונות העולות סביב הקשר בין אמת וייצוג (כמו גם סביב עמדות הפורמות קשר זה) ואת ביטוייהם המיוחדים בתחומים השונים של האמנות.
 
0861-1586-01  זרמים בביקורת המאה העשרים
ד"ר דגני רז אירית שיעור מכסיקו 208 ד' 1200- 1000 סמ'  ב'
טופס סילבוס
 
שם הקורס בעברית- זרמים בביקורת  המאה העשרים
שם הקורס באנגלית :Currents in Twentieth Century's criticism
סמסטר __ב__ תשע"ז
_2_ ש"ס
 
סוג המסגרת: שיעור
שם המרצה: ד"ר אירית דגני-רז
טלפון באוניברסיטה:03-6409004
דואר אלקטרוני:    razirit@netvision.net.il
שעות קבלה: בתאום מראש
 
תאור הקורס :
המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי המאה העשרים: פוסטמודרניזם, פוסט מרקסיזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד, מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו. הבנתן של גישות ביקורתיות אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור השראה ומן הצד האחר, מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים כ"תיאוריות בנות זמננו".
השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה העשרים ואשר הייתה להן השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה. במוקד העיון יעמדו: מרקסיזם , אקזיסטנציאלים , סטרוקטורליזם וסמיוטיקה, פוסט סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.
 
0861-1588-01  אמנות ופילוסופיה:מבוא לאסתטיקה
ד"ר בליך בן ברוך שיעור מכסיקו 211 ג' 1400- 1000 סמ'  א'
שם הקורס בעברית : אמנות ופילוסופיה – מבוא לאסתטיקה
שם הקורס באנגלית : Art & Philosophy: introduction to Aesthetics
סמסטר __א__ _4_ ש"ס
 
סוג המסגרת: שעור
שם המרצה: דר' בן ברוך בליך
טלפון:    0545988699
דואר אלקטרוני: baruchbl@013.net.il  
שעות קבלה:   
יום:         ג    
בניין:   מקסיקו            
חדר:        
לפי תאום טלפוני מראש  
 
 
 
 
 
 
 
 
תאור הקורס : מטרת הקורס ללוות מארבע נקודות מבט את התאוריה האמנותית במאה הנוכחית, ובתולדות האסתטיקה בכלל. במהלך השעורים נציג יצירות אמנות ממדיומים שונים:אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע, תיאטרון, מחול, ובאמצעותם ננסה להדגים תיזות אחדות באסתטיקה.
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות אמנות. בדומה למדע, למשפט, למוסר, לדת – מוסדות שליוו את האדם משחר ההיסטוריה, זכתה גם האמנות לפרשנות פילוסופית ששמה לה כמטרה לתרץ את התופעה האמנותית בהקשר הרחב של תרבות האדם ולתת לה משמעות.
 
0861-1589-01  האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
ד"ר שטרן אפרת שיעור מכסיקו 206א ד' 1200- 1000 סמ'  א'
תולדות האמנות המערבית משחר ההסטוריה ועד הרנסנס
The Evolution Of Western Art From The Dawn Of History To The Renaissance
קורס מס' 861.158901
סימסטר א' תשע"ז, 2 ש"ס, יום ד' 10:00 – 12:00
 
שם המרצה: ד"ר אפרת שטרן
טלפון: 089230297 \ 0544604322
דואר אלקטרוני: sternefr@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
הקורס יסקור את האבולוציה של האמנות משחר ההסטוריה ועד הרנסנס, תוך התמקדות ביצירותיהם של גדולי היוצרים.
 
0861-1590-01  האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו
ד"ר שטרן אפרת שיעור מכסיקו 206א ד' 1200- 1000 סמ'  ב'
תולדות האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו
The Evolution Of Western Art From The Renaissance To The Present Time
קורס מס': 0861.1590
סימסטר ב' תשע"ז, 2 ש"ס, יום ד' 10:00 – 12:00
 
שם המרצה: ד"ר אפרת שטרן
טלפון: 089230297 \ 0544604322
דואר אלקטרוני: sternefr@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
הקורס יסקור את האבולוציה של האמנות מהרנסנס המאוחר ועד ימינו, תוך התמקדות ביצירותיהם של גדולי היוצרים.
 
0861-4055-01  ריקוד חוצה גבולות: מחול עכשווי בהקשר תרבותי
ד"ר מלכא-ילין ליאורה סמינר מכסיקו 206ג ג' 1600- 1200 סמ'  ב'

ריקוד חוצה גבולות: מחול עכשווי בהקשר תרבותי  

 

 

Dance Across Borders: Contemporary Dance in Cultural Context 

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

 4 ש"ס

 

סמינריון

 

 

שם המרצה: ליאורה מלכא ילין

 

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה: יום שלישי שעה 16:00 לפי תיאום מראש

 

 

תאור הקורס

 

כשאומרים "בלט קלאסי" או "מחול מודרני" עולות תמונות ברורות למדי של צורות ריקוד, לעומת זה "מחול עכשווי" מעלה בליל דימויים של סגנונות וצורות ריקוד. אלה משקפים את 'הגבולות הנעים' של המחול העכשווי, וזה המאפיין הבולט של השינויים העמוקים שעבר עולם הריקוד בעשורים האחרונים של המאה הקודמת. יוצרי מחול עכשווי פרצו את כל גבולות ההגדרה, ההבנה, העיצוב וההפעלה של הריקוד והגופים המחוללים כאמצעי להתבוננות ולביקורת על איכויות המחול ועל ערכים תרבותיים. בסמינר נתמקד במגמה בולטת זו של המחול העכשווי ונבחן את מגוון צורותיו ואת ריבוי הדרכים בהן הוא מתייחס לסוגיות חברתיות ותרבותיות.

 

 
0861-7001-01  זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א'
ד"ר שלגו איגר שלומית שיעור מכסיקו 210 ג' 1200- 1000 סמ'  א'

זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד - חלק א'

 

Trends and Styles in History of Design: Domestic interior and Garment (I)

 

 2 ש"ס

 

סמסטר א' תשע"ז

 

שיעור

 

שם המרצה: דר' שלומית שלגו-איגר

 

דואר אלקטרוני: shalgosh@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה - בימים ב' ו- ג' בתיאום מראש

 

 

תאור הקורס

 

שיעור זה מיועד לתלמידי תכנית העיצוב ומוקדש לסקירה שיטתית של סגנונות עיצוב במהלך ההיסטוריה.

 

היכרות עם זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב בתוך הקשרם התרבותי והסימבולי, היא מרכיב חיוני לעבודת המעצב, ולא רק לצורך שחזור תקופתי קפדני. תשתית ידע זו משמשת כמערכת סימנים בשפה החזותית, המרחבית והחומרית, גם ביצירת דימויים של עולם וירטואלי או עתידני, וגם בבחירת אופני הייצוג של התרבות העכשווית על תתי-התרבויות המרכיבות אותה.

 

 

השיעור עוסק בהתפתחות הסגנון משתי נקודות מבט מרכזיות, הנוגעות לסביבתו המיידית של האדם (בחיים, על הבמה ועל המסך):

 

 

א.      סגנונות בעיצוב פנים כפי שהם מתבטאים בתפיסות חלל, ריהוט, דקורציה ופונקציונליות.

 

ב.      סגנונות בעיצוב הבגד וקונבנציות אפנתיות כפי שהן מתבטאות בגזרה, באורנמנטיקה ובבד, כמו גם באביזרים הנלווים לבגד לאורך ההיסטוריה המערבית.

 

השיעור מבוסס על הרצאות פרונטליות בליווי מידע חזותי מגוון. הוא בנוי במתכונת כרונולוגית ועוסק בזרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד וזיקתם לתרבות, לתנאים היסטוריים, היבטים אידאולוגיים ואמצעים טכנולוגיים.

 

 
0861-7002-01  זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד ב'
ד"ר שלגו איגר שלומית שיעור מכסיקו 210 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'

זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד - חלק ב'

 

Trends and Styles in History of Design: Domestic interior and Garment (II)

 

 2 ש"ס

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

שיעור

 

שם המרצה: דר' שלומית שלגו-איגר

 

דואר אלקטרוני: shalgosh@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה - בימים ג' ו- ד', בתיאום מראש

 

 

תאור הקורס

 

שיעור המשך המיועד לתלמידי תכנית העיצוב ומוקדש לסקירה שיטתית של סגנונות עיצוב מרכזיים בהיסטוריה המערבית. היכרות עם זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב בתוך הקשרם התרבותי והסימבולי, היא מרכיב חיוני לעבודת המעצב, ולא רק לצורך שחזור תקופתי קפדני. תשתית ידע זו משמשת כמערכת סימנים בשפה החזותית, המרחבית והחומרית, גם ביצירת דימויים של עולם וירטואלי או עתידני, וגם בבחירת אופני הייצוג של התרבות העכשווית על תתי-התרבויות המרכיבות אותה.

 

 

השיעור עוסק בהתפתחות הסגנון משתי נקודות מבט מרכזיות, הנוגעות לסביבתו המיידית של האדם (בחיים, על הבמה ועל המסך):

 

 

א.      סגנונות בעיצוב פנים כפי שהם מתבטאים בתפיסות חלל, ריהוט, דקורציה ופונקציונליות.

 

ב.      סגנונות בעיצוב הבגד וקונבנציות אפנתיות כפי שהן מתבטאות בגזרה, באורנמנטיקה ובבד, כמו גם באביזרים הנלווים לבגד לאורך ההיסטוריה המערבית.

 

השיעור מבוסס על הרצאות פרונטליות בליווי מידע חזותי מגוון. הוא בנוי במתכונת כרונולוגית ועוסק בזרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד וזיקתם לתרבות, לתנאים היסטוריים, היבטים אידאולוגיים ואמצעים טכנולוגיים.

 

 

 
0861-7004-01  הנראטיב הקולנועי והטלויזיוני
מר סופר עדי שיעור ות מכסיקו 210 ב' 1400- 1200 סמ'  ב'

הנאראטיב הקולנועי  והטלויזיוני

 

Narrative in Film & Television

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

2 ש"ס

 

סדנה

 

 

שם המרצה: עדי סופר

 

 

טלפון:    0525633809

 

דואר אלקטרוני:    adi.soffer@gmail.com

 

 

 

 

 

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

תאור הקורס  

 

מדוע אנחנו כל כך אוהבים סיפורים?

 

אנחנו מספרים אותם לעצמנו, מחפשים אותם בכל מקום,

 

והכי נהנים לשבת בקולנוע או מול הטלויזיה שעות - ולשמוע סיפורים?

 

איך סיפורים עובדים ולא פחות חשוב, מדוע הם לפעמים לא עובדים? 

 

ומהו ה"נראטיב"? מהם הכלים שבעזרתם הוא פועל?

 

מסיפורים, דרך הקומיקס ועד הקולנוע ננתח כיצד נראטיב עובד ובעזרת מה. נגלה מהם הכלים העומדים לרשות הבמאי כמספר הסיפורים הראשי ונראה כיצד במאים שונים בעולם מפתחים את האופן בו אנחנו הצופים לומדים להבין סיפורים יותר ויותר מורכבים. דרך תסריט, צילום, מיזנסצינה, מוזיקה ועריכה נצליח להרכיב לאחור את מלאכת יצירת הסיפור הקולנועי

 

 
0861-8001-01  יסודות העיצוב א'
פרופ בילו גורצקה מרים שיעור ות מכסיקו 210 ג' 1500- 1200 סמ'  א'

יסודות העיצוב

 

Basics of Design

 

סמסטר א תשע"ז

 

3 ש"ס

 

 

סוג המסגרת: שיעור ותרגיל

 

שם המרצה: גורצקי מרים

 

טלפון:    0507923830

 

דואר אלקטרוני:   

 

שעות קבלה:    לפי תאום מראש  

 

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין              

 

חדר:   6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס

 

הקורס עוסק  ביסודות השפה החזותית ומקנה מיומנויות בסיסיות בהבעה בתחומי הקומפוזיציה והצבע.

 

כל שיעור מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון מוצג בכתה חומר תיאורטי מלווה בהדגמות, בחלק השני מתבצע תרגיל מעשי בנושא בכתה ובחלק השלישי מתקיימת שיחת ביקורת לעבודות הכתה והבית וניתן תרגיל הבית החדש.

 

 
0861-8002-01  יסודות העיצוב ב'
מר דולב עידו שיעור ות מכסיקו 210 ב' 1200- 0900 סמ'  ב'

יסודות העיצוב ב'

 

Basic of design 2                                                       

 

סמסטר ב תשע"ז

 

3 ש"ס

 

סדנה

 

 

שם המרצה: עידו דולב

 

 

טלפון:  0546840684 

 

דואר אלקטרוני:  misterdolev@gmail.com  

 

 

שעות קבלה:  

 

 

 

 

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס 

 

 

 הקורס הינו נקודת מפגש  עם עולם העיצוב התלת ממדי.

 

נתמקד בשאלות של מבנה, תפקוד, חומר ודימוי אובייקט: בחינת התוצר דרך פילטרים מישתנים,

 

התנסות בתיעוד בסטילס ובתנועה.

 

איתור תופעות ותגובה אישית, התנסות, מחקר צורני ויצירת מילון תכנים.

 

הקורס יעשיר את עולמו של המעצב לעתיד, יתן לו כלי בסיס לארגז הכלים הנבנה.

 

השיעורים מתחלקים לעבודה בסטודיו, הרצאות, הנחייה אישית, הגשה אישית וכיתתית של תהליך עבודה מול המנחה  והכיתה, הגשות סופיות של התרגילים בנוכחות כל הכיתה.

 

חידוד יכולת ניתוח וקריאת המורפולוגיה כתוצר של רעיון וצורת חשיבה.

 

נתמקד בהגיון מבני ואפיון, נעסוק בתרגום תוכן לצורה תלת מימדית ושיכלול אמצעי הביטוי, בעזרת ריבוי תרגילים ומחקר צורני.

 

 

 

 
0861-8003-01  ציור תלבושות
פרופ בילו גורצקה מרים שיעור ות מכסיקו 210 א' 1800- 1500 סמ'  א'

ציור תלבושות

 

Costume Drawing

 

סמסטר א תשע"ז

 

3 ש"ס

 

 

סוג המסגרת: שעור ותרגיל

 

שם המרצה: מרים גורצקי

 

טלפון:    0507923830

 

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה:    לפי תאום מראש  

 

          

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין             

 

חדר:   6     

 

 

תאור הקורס 

 

בקורס נחקור ציורי תלבושות בתקופות השונות בתולדות האמנות, נבחן אופני הבעה שונים של הבגד בדו מימד ונלמד טכניקות רישום וציור, תוך ביצוע והגשת תרגילים שבועיים.

 

בכל שבוע יוגש תרגיל הכולל שתי דמויות לבושות שצוירו בבית במהלך השבוע, בליווי הדוקומנט שהווה מקור לתרגיל. בשיעור תערך ביקורת העבודות ותינתן המטלה לשיעור הבא.

 

 
0861-8004-01  יסודות ברישום
גב' סימן טוב ונדנבוש נעמי גילה סדנה מאירהוף ב.א' 318 א' 1400- 0900 סמ'  א'

שם הקורס: יסודות הרישום למתחילים

 

סמסטר א'  תשע"ז

 

 5 ש"ס

 

סדנה

 

שם המרצה: נעמי סימן-טוב

 

טלפון: 054-5821313 דואר אלקטרוני: naomi.simantov10@gmail.com

 

 

שעות קבלה: לפי תאום טלפוני מראש

 

 

תיאור הקורס:

 

הקורס יסודות הרישום מיועד לתלמידים שלא למדו רישום קודם או לא עסקו ברישום בכלל. נקודת המוצא היא שכל אחד יכול לרשום בעזרת אימון ותרגול. בקורס נלמד בראש ובראשונה איך להתבונן ואיך מפתחים ומשכללים את יכולת ההתבוננות הייחודית לרשמים, מעצבים ואמנים. ומכאן נלמד איך מעבירים את מה שרואים (בתלת-ממד) לדף הלבן והשטוח. הקורס יקנה כלים ראשוניים ובסיסיים ברישום: צורה, קו, פרופורציות, אקצרה (יצירת אשליה של מרחב), כמו גם אמצעים פרספקטיביים שונים, כתם, אור-צל, טקסטורות, יחסי גודל, קומפוזיציה ועוד.

 

זהו שיעור סטודיו אינטנסיבי של התנסות מעשית בכיתה, מתרגלים היבטים שונים של רישום והבנה חזותית. בכל שבוע ניתנת עבודת בית. נעבוד בעיקר מתוך התבוננות בטבע דומם (חפצים מעשי ידי אדם ומרכיבים מן הטבע), בשחור לבן ובעפרונות רישום וניירות. (רשימת חומרים תישלח בנפרד בתחילת השנה).

 

השיעור בנוי (פחות או יותר) משלושה חלקים עיקריים:  

 

תרגילי חימום – רישומים מהירים שונים בהתאם להנחיות שניתנות.

 

תרגיל אחד ארוך המתרכז בהיבט רישומי אחד מתוך הנושאים הנלמדים בקורס.

 

תצוגה ודיון בעבודות שנעשו בכיתה, וכן ביקורת עבודות הבית.

 

 
0861-8005-01  שרטוט בסיסי
מר פרידמן עודד במבי יצחק סדנה מכסיקו 210 ב' 1400- 1200 סמ'  א'

שרטוט בסיסי

 

Technical Drawing

 

סמסטר א' תשע"ז

 

2 ש"ס

 

סדנה

 

 

שם המרצה: במבי פרידמן

 

 

טלפון:    036408612

 

דואר אלקטרוני:    frido@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה:    9:45

 

יום:          ב   

 

בניין:   מקסיקו      

 

חדר:     106   

 

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

תאור הקורס  

 

 

הקורס עוסק בהכרת השרטוט הטכני ברמה הבסיסית, בכדי להכשיר את התלמידים לשרטט ולקרוא תכניות עבודה על כל סוגיהן. השיעורים הינם מעשיים כאשר רוב מהלך הלימודים נעשה בשרטוט ביד  בכדי להכיר באופן מוחשי ובלתי אמצעי את הנושא. כתוספת לשרטוט הטכני, ילמד נושא הפרספקטיבה (ידנית).

 

 
0861-8006-01  מאקט
גב' קונסון דינה סדנה מכסיקו 210 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'

מאקט

 

Maquette

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

2 ש"ס

 

 

סדנה

 

 

שם המרצה: דינה קונסון

 

טלפון:    052-8775481

 

דואר אלקטרוני:    dina.konson@gmail.com

 

שעות קבלה: בתיאום  

 

יום: שלישי            

 

בניין: מקסיקו              

 

חדר: 210        

 

 

 

תאור הקורס  

 

בקורס נכיר מגוון רחב של חומרים המשמשים לבניית מאקטים, תוך שימוש בטכניקות עבודה שונות. נלמד לבנות אובייקטים וליצור טקסטורות מחומר וצבע בקנה מידה.

 

בכל שיעור יינתן תרגיל, שנתחיל לעשות יחד בכיתה, ויוגש בשיעור הבא, מלווה בדוקומנטציה וצילום סטילס. בתחילת כל שיעור נתבונן בתרגילים ובצילומים ונערוך ביקורת עבודות בונה.

 

בנוסף לתרגילים השבועיים, יוגש תרגיל פסח ותרגיל  מסכם בסוף הקורס.

 

 
0861-8007-01  שרטוט בעזרת מחשב - אוטוקאד
גב' קונסון דינה סדנה מכסיקו 210 ד' 1400- 1200 סמ'  ב'

שרטוט בעזרת מחשב - אוטוקאד

 

Autocad

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

2  ש"ס

 

 

סדנה

 

שם המרצה: דינה קונסון

 

טלפון:    052-8775481

 

דואר אלקטרוני:    dina.konson@gmail.com

 

שעות קבלה: בתיאום   

 

יום: רביעי            

 

בניין: מקסיקו               

 

חדר: 210        

 

 

 

תאור הקורס  

 

הקורס יקנה ידע וכלים לשרטוט טכני בדו מימד בתוכנת אוטוקאד. נלמד לשרטט תכניות ריצפה ותכניות עבודה לבניית תפאורה ואביזרים לתיאטרון ולקולנוע.

 

 
0861-8008-01  עיצוב בעזרת מחשב - פוטושופ
גב' קונסון דינה סדנה מכסיקו 210 ד' 1500- 1400 סמ'  ב'

עיצוב בעזרת מחשב - פוטושופ

 

Photoshop

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

1 ש"ס

 

 

סדנה

 

 

שם המרצה: דינה קונסון

 

טלפון:    052-8775481

 

דואר אלקטרוני:    dina.konson@gmail.com

 

שעות קבלה: בתיאום  

 

יום: רביעי             

 

בניין: מקסיקו              

 

חדר: 210        

 

 

 

תאור הקורס  

 

הקורס יקנה ידע ויכולת שימוש בתוכנת פוטושופ, התוכנה המובילה בתחום של עריכה גרפית ועיבוד תמונה ממוחשב. בקורס נלמד כלים מתקדמים לעיבוד ושיפור תמונות, טכניקות עריכה צבעונית, עבודה עם טקסט ואפקטים שונים.

 

 
0861-8009-01  תוכנות מחשב בקולנוע-הדמיות ממוחשבות בתלת ממד
מר אסא גל סדנה מכסיקו 118ח א' 1400- 1200 סמ'  א'

הדמיות ממוחשבות בתלת ממד

 

3D computer simulations

 

סמסטר א' תשע"ז

 

סדנה

 

 

 

שם המרצה:  גל אסא

 

 

טלפון:    0525937373

 

דואר אלקטרוני:    gal@hue.co.il

 

 

שעות קבלה:  בתיאום ראש 

 

 

 

 

תאור הקורס  

 

שימוש בהדמיות תלת מימדיות הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההפקה והתכנון של פרוייקטים בהם יש צורך לביטוי ויזואלי לקונספט עיצובי כגון: תפאורה לתיאטרון, אולפני טלוויזיה, אדריכלות וכו'.

 

בקורס נלמד כלים רלוונטים ואפשרויות עבודה בתכנת 3DS Max. נתחיל הכרות בסיסית עם התוכנה, נלמד לעבוד בסביבה תלת מימדית, יצירת חומרים, תאורה, מצלמות עד לביצוע הדמיה.

 

 
0861-8011-01  סגנונות בעיצוב במה א'
גב' קיש כנרת שיעור ות מכסיקו 210 ב' 1700- 1400 סמ'  א'

סגנונות בעיצוב במה

 

Periodical Styles in stage designing

 

סמסטר א'  3 ש"ס

 

 

סדנה

 

שם המרצה: כנרת קיש

 

טלפון:    052-3876518

 

דואר אלקטרוני:   kischgal@post.tau.ac.il

 

 

 

 

 

שעות קבלה:    לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

 

בקורס נעסוק בסגנונות אדריכליים כנקודת מוצא לעיצוב במה. בסמסטר הראשון נחקור את התפתחות הסגנון הקלאסי החל מיוון דרך רומא והתחדשותו ברנסנס האיטלקי. נעבור את השלבים בעבודת המעצב בפיתוח חלל למחזה, תוך מתן דגש על איסוף דוקומנטציה ומקורות השראה. נבחן תרגום ואדפטציה של סגנון תקופתי לבמה, תוך התמקדות בבמת הפרוסצניום הרנסנסית.

 

 
0861-8012-01  סגנונות בעיצוב תלבושות א'
פרופ בילו גורצקה מרים שיעור ות מכסיקו 210 ב' 2000- 1700 סמ'  א'

סגנונות בעיצוב תלבושות א'

 

style in costume design I

 

סמסטר א   תשע"ז

 

3 ש"ס

 

 

שעור ותרגיל

 

שם המרצה: מרים גורצקי

 

טלפון:    0507923830

 

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה:   

 

יום:              

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין             

 

חדר:   6     

 

(לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס 

 

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תלבושות למחזה רומאי קלאסי או למחזה שייקספירי בסגנון תקופת הרנסנס. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כפורטפוליו של ציורי תלבושות ושל התחקיר התקופתי

 

 
0861-8014-01  ניהול ייצור
מר בר-עוז גדי סדנה מכסיקו 210 ה' 2100- 2000 סמ'  א'

ניהול ייצור 

 

PRODUCTION MANAGEMENT

 

שנתי תשע"ז

 

1 ש"ס

 

 

סדנה

 

שם המרצה:  גדי בר-עוז

 

טלפון: 0545606157

 

דואר אלקטרוני:  gadibar24@gmail.com    

 

שעות קבלה:

 

לפי תאום טלפוני מראש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

 

הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' בתכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב ועוסק בתחומי תהליך ייצור תפאורה, אביזרים ותלבושות לתיאטרון. מטרת הקורס להקנות פרספקטיבה הכוללת את ההיבטים הרלבנטיים לייצור כול מרכבי העיצוב של המופע הבימתי.  

 

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של ההפקה, הפיזיים, הארגוניים והתקציביים והקשר בניהם לבין התהליך האמנותי של ההפקה הבימתית.

 

יכללו בו הפרקים הבאים: 

 

הארגון הפיזי – חללי תיאטרון, אולם ובמה.

 

תיאטרון כארגון –  מבנה הארגון, בעלי תפקידים, דרכי ניהול.

 

מושגי יסוד בצד הטכני של מופע בימתי: תפאורה, וידאו, תלבושות, אביזרים.

 

תפקידו של מנהל הייצור.

 

לוחות זמנים של תהליך ההפקה – תיאור שלבי ההפקה מן הרעיון עד למימוש על הבמה, כולל שלבי הפרה-פרודוקציה, החזרות והחזרות הטכניות.

 

בניית תקציבים לתחומי הייצור השונים וניהולם

 

 

הקורס יכלול סיור בבמה מקצועיות ובבית מלאכה לייצור תפאורות

 

 
0861-8015-01  סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'
פרופ בילו גורצקה מרים שיעור ות מכסיקו 210 א' 1600- 1200 סמ'  ב'

סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'

 

style in set and costume design II

 

סמסטר ב   תשע"ז

 

4 ש"ס

 

 

סוג המסגרת: שעור ותרגיל

 

שם המרצה: מרים גורצקי

 

טלפון:    0507923830

 

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה:   

 

יום:             

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין             

 

חדר:   6     

 

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס 

 

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תפאורה ותלבושות לאחד מתוך שלושה מחזות מאת מולייר בסגנון תקופתי. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כדגם תפאורה ,המלווה בציורי תלבושות.

 

 
0861-8016-01  עיצוב אולפן טלוויזיה
מר פרידמן עודד במבי יצחק שיעור ות מכסיקו 210 ה' 1600- 1300 סמ'  ב'

עיצוב אולפן טלויזיה

 

Television Set Design

 

סמסטר _ב_ תשע"ז

 

3_ ש"ס

 

 

סדנה

 

שם המרצה: במבי פרידמן

 

טלפון:    036408612

 

דואר אלקטרוני:    frido@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה:    9:45

 

יום:          ב   

 

בניין:   מקסיקו      

 

חדר:     106   

 

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

תאור הקורס  

 

תאור הקורס בעברית ובאנגלית  

 

במהלך הקורס הסטודנטים יתכננו תפאורה לתכנית טלויזיה. הסטודנטים יעסקו בגיבוש קונספציה שתתאים לתכנית מסויימת. לאחר גיבוש הקונספט, יחלו בתיכנון התפאורה שיכלול תכניות עבודה, הדמיות, בחירת חומרים וצבעים, טיפול בזוויות צילום, גרפיקה מתאימה ועד לדרסינג. התיכנון יתייחס לאולפן טלויזיה שייבחר.

 

 
0861-8017-01  טכניקה של תלבושות
גב' קלריך-דרץ' ילנה סדנה מכסיקו 210 ב' 1800- 1600 סמ'  ב'

טכניקה של תלבושות

 

Costume Ttechnique

 

סמסטר ב  תשע"ז

 

2 ש"ס

 

סדנה

 

שם המרצה: ילנה קלריך דרץ'

 

טלפון:   050-3134178

 

דואר אלקטרוני:    elena.kelrich@gmail.com

 

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

יום:             

 

בניין:               

 

חדר:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

 

   בקורס נלמד את התפתחות גזרת הבגד לאורך תקופות ההיסטוריות הכי בולטות, מיוון העתיקה, תקופה האליזבטנית ועד תחילת מאה ה-20.

 

   הקורס מורכב מחלק תיאורטי, כאשר נלמד ונחקור את החומר הוויזואלי מיצירות אמנות, וחלק מעשי כאשר תהיה אפשרות להתנסות להבין גזרה, חומרים ולבדוק באופן מעשי את החומר התיאורטי הנלמד.

 

   לסטודנטים יינתנו שיעורי בית, כאשר ניתן יהיה להתחלק לזוגות ולעבוד על מחקר ועשיית הדגם בצוות.

 

מטרתו של הקורס ללמוד את גזרות שונות של בגד תקופתי ולהתנסות בבניית דגם מחומר אמתי.