שנה"ל תשע"ז

0810-4016-01  העולם אבד מזמן: בעיית הייצוג בבדיון הפוסט-מודרני
ד"ר דגני רז אירית סמינר מכסיקו 119א ב' 1600- 1200 סמ'  ב'

הקורס קושר אזורים שונים של ההגות התרבותית של המאה ה-20 – פילוסופיה של הלשון פילוסופיה של המדע  ופואטיקה של הבידיון-לבחינתן של תמורות שחלו באמנות בת זמננו.

 

במוקדו של קורס זה עומדת הטענה, הנשמעת מפי היסטוריונים של האמנות, כי הקנון הפוסטמודרניסטי, בתרבות בכלל ובאמנויות בפרט, קשור הדוקות למשבר בייצוג: זוהי תחושה עמוקה של אבדן האמון ביכולתנו לייצג את הממשי-איזושהי מציאות החורגת מאקט הייצוג עצמו. לפי השקפה זו יהא טבעם של הייצוגים שלנו אשר יהא – אסתטי, הכרתי, מוסרי, פוליטי – לא ניתן עוד לקבל כמובנים מאליהם את הייצוגים עליהם נשענו עד כה.

 

במהלך הקורס נכיר פואטיקות לבידיון הפוסטמודרניסטי, אשר בבסיסן מונחת השקפה זו. בהקשר זה נבחן כיצד הפרובלמטיקה של הייצוג מקבלת את ביטויה ביצירות האמנות בדיסציפלינות האמנותיות השונות: ציור, פסול, תיאטרון וספרות (פיקאסו,גודאר, בורחס, קלווינו, מאגריט, אקו, גרינווי, בקט ועוד).

 

 
0810-5024-01  תאוריות של ריבוי
ד"ר דותן איל סמינר מכסיקו 209 ד' 1400- 1000 סמ'  ב'
תיאוריות של ריבוי
Theories of Multiplicity
סמסטר ב', תשע"ז
4 ש"ס
 
ד"ר אייל דותן
0544983483
dottan@post.tau.ac.il
שעת קבלה לפי תיאום מראש. יום ד', גילמן 482
 
תיאור הקורס
ריבוי (Multiplicity) נמצא בכל מקום, בכל רמה, בכל מימד, אצל כולם, מאז ומעולם. עם זאת עד לא מכבר, העדיפה התרבות המערבית להדחיקו, לרסנו, לשימו בסוגריים. היא הציבה למולו את "האחד", כמסגרת התייחסות טוטלית. כך למשל, את גלריית האלים הפאגאנית היא החליפה באל אחד ויחיד; למול היחסיות של הסופיסטים, היא הציבה את האמת הבלעדית; ובמודרנה, "האחד" התגלם גם בעצמי בפסיכולוגיה, באינדיבידואל ובאומה בפוליטיקה, בסובייקט בהומניזם הליברלי ועוד ועוד. אפילו התיאוריה הביקורתית הצטרפה לחגיגה וראתה את ההיגיון הקפיטליסטי כגורם היחיד בעיצוב ההוויה על כל פניה ורבדיה.
בסמינר נתחקה אחר הוויכוח עתיק היומין בין האחד לריבוי, כפי שהוא מתבטא במגוון דיסצפלינות ודיונים עכשוויים. ננסה לגאול את מחשבת הריבוי מציפורני האחד ולמפות את האפשרויות השונות שהוא מציע לנו. בין ההוגים שיילמדו: דלז וגואטרי על הריזום והגוף ללא אברים; ניטשה על החזרה הנצחית; פוקו על צביר עמדות-סובייקט; בורך' יקובסן על פיצול אישיות; הארדט ונגרי על ההמון הגלובלי החדש ועוד. הקריאה העיונית תלווה לאורך הקורס בהתבוננויות ביצירות ספרות, קולנוע, טלוויזיה ואמנות המציבות את הריבוי במרכזן.
 
0810-5062-01  אמנות, מדע וטכנולוגיה
ד"ר אילת ון-אסן יעל סמינר מכסיקו 208 ה' 1400- 1000 סמ'  ב'

 

טופס סילבוס

 

 

 

שם הקורס בעברית

 

אמנות, מדע, טכנולוגיה

 

אמנות, רובוטים, קוד מחשב, וייצורים חיים

 

שם הקורס באנגלית

 

Art, Science and Technology

 

Art, Robots, Computer Codes and Living Entities

 

סמסטר ב' תשע"ז

 

4 ש"ס

 

 

סוג המסגרת: סמינר

 

 

שם המרצה: ד"ר יעל אילת ון אסן

 

 

דואר אלקטרוני:  yaeleylat@gmail.com

 

 

 

לפי תאום מראש  

 

 

תאור הקורס  

 

הקשר בין אמנות למדע ולטכנולוגיה היה קיים באופנים שונים לאורך ההיסטוריה. החידושים הטכנולוגיים והמדעיים של העשורים האחרונים, לצד חשיבה אינטרדיסציפלינרית שהתפתחה במקביל, הובילו בשנים האחרונות לעיסוק מוגבר בזיקה בין תחומים אלה. אמנים המשתמשים בעבודתם האמנותית באמצעי ביטוי חדשים המתאפשרים באמצעות התפתחויות אלה, בוחנים את המשמעויות האונטולוגיות והאפיסטמולוגיות, כמו גם הפוליטיות, החברתיות, והתרבותיות של ההחלה של הטכנולוגיות החדשות ושל החידושים השונים בתחומי המדע על הקיום האנושי. שאלות העוסקות בטבע החיים ובמנגנונים המבנים אותם, בגבולות ההכרה האנושית, ביחסים שבין הטבעי והמלאכותי, בגבולות הייצוג, וכן בהגדרות חדשות של מרחב וזמן, נוכחות כיום בלב העשייה של אמנים אלה. מטרת הסמינר לבחון את האופן שבו אמנים מרחיבים את כלי הביטוי האמנותי באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשות, ואימוץ פרקטיקות מדעיות כחלק מהעשייה האמנותית שלהם (מתחומים כדוגמת קיברנטיקה, ביולוגיה, ננו-טכנולוגיה, טלקומוניקציה, מדעי המחשב, אינטליגנציה מלאכותית וחיים מלאכותיים). בהקשר זה יבחנו ההקשרים בין פרדיגמות חדשות הנגזרות מהפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, לבין מושגים בחשיבה הפילוסופית והביקורתית של סוף המאה העשרים.

 

 
0810-5065-01  מוזיאונים במאה ה-12
ד"ר רותם סטפני סמינר מכסיקו 200 א' 1400- 1000 סמ'  א'
 
מוזיאונים במאה ה-21 
Museums in the 21st Century
סמסטר א      4 ש"ס
תשע"ז
סוג המסגרת: סמינר
 
שם המרצה: ד"ר שוש סטפני רותם
 
טלפון: 6409022
דואר אלקטרוני:museology@tauex.tau.ac.il  
 
שעות קבלה: 10-12
יום:   ב
בניין: גלריה
חדר:   005
 
 
לפי תאום טלפוני מראש
 
תיאור הקורס  
מוזיאונים היום הם ללא ספק, ממוסדות התרבות החשובים ביותר של החברה – הם משקפים את סדר היום החברתי ובמקביל, מעלים נושאים לדיון ציבורי ובכך גם כותבים אותו.
הקורס יעקוב אחר התפתחות המוזיאון מראשיתו, כמקדש מוזות ביוון הקלאסית, ועד למוזיאון העכשווי. הסקירה ההיסטורית, שתכלול את תהליך הקמת המוזיאונים המרכזיים בעולם המערבי, תכנונם האדריכלי ואופן הרכבת תערוכותיהם, תבחן את המוזיאונים כמוסדות המשקפים ומבנים את החברה הסובבת אותם ואת תרבותם. בבחינת המוזיאונים המודרניים, יוצגו בפני התלמידים שאלות מתוך השיח המחקרי הבינתחומי העוסק במוזיאונים בהיבטים שונים כמו יחסי מבנה/תוכן; פוליטיזציה בניהול ותצוגה; ייצוגי מגדר וגזע במוזיאון; קולוניאליזם; טקסים ופולחנים חברתיים המתנהלים במוזיאון, הבניית זיכרון קולקטיבי, זהות ולאום.
התלמידים יגישו עבודת מחקר על מוזיאונים עכשוויים אשר תבחן לעומק סוגיה אחת מתוך מגוון הנושאים שהוצגו בקורס.
 
0810-5074-01  הפואטיקה של המקרי
ד"ר דותן איל סמינר מכסיקו 211 ב' 1200- 1000 סמ'  א'
הפואטיקה של המקרי
The Poetics of Chance
סמסטר א תשע"ז
סמינר 2 שעות
ד"ר אייל דותן
טלפון 0544983483
שעות קבלה – לפי תיאום מראש
תאור הקורס
במרכז הקורס עומדות השאלות, כיצד מיוצגים אירועים מקריים, קטנים כגדולים, ביצירות ספרות ואמנות וכיצד הם משפיעים על הקומפוזיציה, העולם המכונן ומערכת היחסים עם הקולטים. הנחת היסוד העומדת בבסיס החקירה שלנו היא כי אין "אירוע מקרי" טיפוסי אלא הבניות שונות שלו, התלויות בזמן, במקום ובאינטרסים של היוצרים. אנו נתחקה אחריהן באמצעות שורה ארוכה של טקסטים ועבודות אמנות – מספרי המקרא והפואמה הרומית הגדולה ועד ליוצרים בני זמננו.
 
 
0810-5075-01  תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן
ד"ר בליך בן ברוך סמינר מכסיקו 212 ג' 1800- 1400 סמ'  א'
שם הסמינר: תרבות/אמנות/ארוטיקה, או: גופו של האמן
Seminar: Culture/Art/Erotica, or: the Artist's body
סמסטר .א... תשע"ז
.4... ש"ס
 
שם המרצה: דר' בן ברוך בליך
 
טלפון: 0545988699 
דואר אלקטרוני: baruchbl@013.net.il 
שעות קבלה:   
יום: ג             
בניין: מקסיקו             
חדר:        
 
תאור הקורס: מטרת הסמינר לדון בתופעה שהולכת ונעשית שגורה יותר ויותר של חדירת הארוטיקה (על גבול הפורנוגרפיה) אל תוך תרבות יצירות האמנות (ציור, וידיאו ארט, צילום), ספרות, קולנוע ומחול. די לציין בהקשר את מאתיו בארני (וידיאו ארט), רוברט מייפלתורפ (צילום), 50 גוונים של אפור (ספרות), נימפומניה (סרטו של לארס פון טרייר), כחול הוא הצבע החם (סרטו של עבדול קשיש), את המחול Marie Chouinard – Body Remix, הולה-אופ של סיגלית לנדאו, ועוד אמנים ויוצרים מתחומים שונים המתייחסים אל גופם כאל המצע בו הם מבטאים את רעיונותיהם.
השאלה שתעלה במהלך הסמינר היא – האם היוצרים הנ"ל ועוד רבים כמותם הם יוצאי דופן, או מדובר במהלך מוכר בתולדות תרבות המערב. לבחינת שאלה זו נערוך היכרות עם אחדים מבין הצמתים המרכזיים בתרבות זו מאז העת העתיקה ונברר לשם מה ולאיזה צורך חדרה הארוטיקה (הלפעמים בוטה) אל תוך התרבות הקאנונית והגבוהה (ראו להלן פירוט שיעורים).
מטבע הדברים נשלב בסמינר נקודות מבט רבות מתוך הפילוסופיה, הספרות, האמנות חזותית לסוגיה, המחול וגם תקשורת עם דגש על עולם הפרסום.
 
 
0810-5078-01  מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי בספרות, ציור
ד"ר אונגר הנריק סמינר מכסיקו 120 א' 1800- 1400 סמ'  ב'

התכנית הבין תחומית לתארים מתקדמים

 

תלאות ונפלאות המימזיס במאה העשרים

 

רפרזנטציה בעידן הדה-קונסטרוקציה

 

MIMESIS UNDER DECONSTRUCTION

 

  THE EVOLUTION OF REPRESENTATION IN POST-MODERN TIMES

 

הנרי אונגר

 

סמינר מחקר מסטרנטי

 

סמ' ב' תשע"ז

 

 

שעות קבלה: ימי א' 18.00 - 19.00 בניין מקסיקו (בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל של המרצה)

 

דוא"ל: hunger@post.tau.ac.il

 

 

 

מתווה כללי של הקורס:

 

 

בלזק התהדר שיצירותיו "מתחרות במרשם האוכלוסין של פאריס", וזולא טען שיש לנהוג בספריו כב"מעבדה לחקר האדם". מהמאה השמונה עשרה ועד ראשית העשרים התפתחה הספרות הגדולה במסלול "מימטי", כשהיא משייפת את כלי התיאור, האפיון והניתוח של "המציאות", על ידי טכניקות (כלי-רפרזנטציה) שהושגרו בשתי האסכולות הדומיננטיות - ריאליזם (בלזק, סטנדאל, טולסטוי, דוסטוייבסקי) ונטורליזם (פלובר, זולא, מופסן, דרייזר). פרוגרמה זו נשענה על פילוסופיות מהאגף הקרטזיאני (עם דגשים אמפיריציסטיים), ויוקרתה החלה להתנדף בעת שמתודים אלו פינו מקומם למתודולוגיות פוסט-הומניסטיות האפייניות למאה העשרים.

 

הסמינר יציג ויבחן, בשלבו הראשון, את יסודות המימזיס באמצעות קלאסיקות מהמאה ה-19 (בלזק, פלובר, טולסטוי), ויפנה משם למיפוי הטקטיקות שהוכנסו לשימוש באמנויות "רפלקטיביות" (על גבי מתודים פוסט-סטרוקטורליסטיים ועקב ערעורם של לוגיקנים כטרסקי וקוויין על מושג "האמת"). לא זו בלבד שאמנות "פוסט מימטית" אינה מתחרה עם מרשם האוכלוסין, היא מפקפקת בעצם היתכנותה של "רשימה" כזו, ומפתחת כלי-ייצוג חתרניים (נרציות מולטי-פוקליות, טקסטורות סותרניות, לאקונות נרטיביות, פלונטרים אונטולוגיים) שמהם משתמע, כי ה"מציאות" היא פונקציה פרובלמטית של מערכים קוגניטיביים בכלל, ולוגו-סמנטיים בפרט. על ציר אבולוציוני זה התקדמו, למעשה, כל האמנויות (לרבות מוסיקה - ע"ע סטרווינסקי) במאה העשרים, ועיקר הסמינר יוקדש לבחינת כלי-רטוריקה המשרתים את המגמה המתוארת בארבעה מסלולים: ציור (פוביזם, פוסט-אימפרסיוניזם), דרמה (פירנדלו, ברכט), ספרות (נבוקוב, בארת, פריש, בארנס, רות), וקולנוע (בעיקר "הבוז" של גודאר (1964) ו"בירדמן" של איניאריטו (2014)).

 

 

המרצה שומר לעצמו זכות ברורה להחליף את הטקסטים הנזכרים, לפי שיקול דעתו.

 

 
0810-5079-01  הברמאס ודרידה: פילוסופיה עכשווית בדיאלוג
ד"ר ברנד רועי סמינר מכסיקו 120 ג' 1800- 1400 סמ'  ב'

הברמאס ודרידה: פילוסופיה עכשווית בדיאלוג

 

20th Century Philosophy in Dialogue: Derrida and Habermas

 

 

 

סמסטר ב׳, 4 ש״ס, שנהל תשעז

 

סמינר מ״א, התכנית הבינתומית באמנויות

 

ד״ר רועי ברנד

 

brandroy@gmail.com

 

 

 

תאור הסמינר

 

ז׳אק דרידה ויורגן הברמאס פיתחו את כמה מהשיטות והמושגים החשובים ביותר לפעילות הביקורתית והיצירתית של זמננו. נבחן את המתח שבין הדקונסטרקציה של דרידה וההגיון התקשורתי של הברמאס, כמו גם את המפגש הפורה בינהם. הקריאות שלנו יעסקו גם בפילוסופיה וספרות, מודרניות, פוסט-מודרניות ועכשוויות, זכרון וטראומה, ובאספקטים תרבותיים של החברה והפוליטיקה.

 

 

הסמינר מיועד לתלמידים המעוניינים בקשר שבין הפילוסופיה והתרבות, בין הפרקטיקה והתאוריה. הדיון בדרידה ובהברמאס יהיה הזדמנות לחשוב כיצד אירועים היסטורים, טכנולוגיה ותרבות משפעים על ההגות, וכיצד ההגות, בתורה, מעצבת את התרבות. נשלב בדיונים גם הקרנות סרטים וביקורים בתערוכות אמנות על מנת לעמוד על הקשר שבין המחשבה והפעילות החברתית, הפוליטית והיצרתית בכלל.

 

 
0810-5080-01  מושגי יסוד בתרבות חזותית
ד"ר זהבי אהד סמינר מכסיקו 209 ד' 1400- 1000 סמ'  א'
התרבות החזותית, שבמרוצת המאה ה-20 קיבלה תשומת לב תיאורטית הולכת וגוברת, הפכה לתחום עיון בפני עצמו משעה שהדימוי החזותי, על מגוון מופעיו – לא רק ביצירות אמנות אלא גם בפרסומות, בתוכניות טלוויזיה, בתצלומי עיתונות, בצילומי בקרה ומעקב, במכשירים סלולריים, בסרטי קולנוע, בקליפים, בגרפיטי, באופנה, במוצרים מעוצבים ועוד – הפך לחלק משמעותי בחיי היומיום. בסמינר פנורמי זה נסקור תיאוריות מרכזיות המשמשות לניתוח התרבות החזותית ונחלץ מהן כלים אנליטיים שיאפשרו לנו להציב תופעות חזותיות שונות בהקשרים תיאורטיים רלוונטיים ולהעריך את כוחן ואת השפעתן על היחיד ועל החברה. נקרא מאמרי יסוד של הוגים כגון מרקס, פרויד, פוקו, בארת, מאלווי, סעיד ובודריאר, ובאמצעותם נדבר על הטרוטופיות ועל שלב המראה, על תרבות הצריכה ועל חברת הראווה, על תעשיית התרבות ועל הלא-מודע האופטי, על אידיאולוגיה קפיטליסטית ועל המבט הגברי, על סובייקטיביות ופטישיזם, על סימולציות ומיתולוגיות, על אוריינטליזם ועל גלובליזציה.
 
 
0810-5081-01  אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיה
ד"ר אלפנדרי עידית סמינר מכסיקו 213 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנויות ופילוסופיה
Love, Forgiveness and Resentment in Relation to Crimes Against Humanity: Arts and Philosophy
סמינריון—תשע"ז סמסטר ב' 2016/17
ד"ר עידית אלפנדרי
 
תיאור הקורס: סקר קובע שמספר רב של ישראלים עדיין חושב שאין דרך לסלוח לגרמניה על פשעי השואה. כשנשאלו "האם הגיע הזמן לסלוח לגרמנים ולגרמניה על הפשעים שבצעו בזמן השואה" 51 אחוזים מהישראלים השיבו שהם מאוד לא מסכימים עם תחושה זו. 19 אחוזים לא הסכימו במידה מסוימת. רק 23 אחוזים מוכנים היו לסלוח, ל 7 אחוזים לא היתה דעה. תוצאות הסקר פורסמו בהארץ, 22/11/10. לעומת זאת בדרום אפריקה ועדות האמת והפיוס השיגו צדק מעברי והשחורים במדינה הפכו להיות חברים שווים במוסדות המדינה ובעסקיה. סליחה פוליטית הוא נושא שמתווכחים עליו רבות בדיונים פוליטיים ובשיח הציבורי, הדוגמאות של ישראל וגרמניה ודרום אפריקה והאפרטהייד הן הבולטות ביותר ועדיין הרלוונטיות ביותר לתחום הדיון. סליחה פוליטית הוא תחום דיון חדש שמעסיק את לימודי התרבות, ספרות, פילוסופיה ופסיכואנליזה וכן את האומנויות. לעיתים קרובות עולה השאלה כיצד יכולה הסליחה להיות תגובה הולמת כנגד עוול שנגרם על ידי קבוצה? הסמינריון יחקור סליחה ברמה הבינאישית של יחסים אינטימיים בין אנשים. כמו כן הקורס יחקור את הפסיכולוגיה, התרבות והפוליטיקה של סליחה ביחסי ישראל גרמניה וביחסים בין שחורים ללבנים בדרום אפריקה.
 
0810-5082-01  ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזה
ד"ר אלפנדרי עידית סמינר מכסיקו 209 ה' 1400- 1000 סמ'  א'
יחסי ניגוד ורציפות בהבנת הקשר בין הנשגב לדיאלוג באמנויות ובפסיכואנליזה
Contrast and Continuity in the Relation of the Sublime and the Dialogical in the Arts and in Psychoanalysis
סמסטר א' 2016-17
יום ה' שעות 10:00-14:00
תשע"ז
סמינר MA, 4 ש"ס
 
ד"ר עידית אלפנדרי, מרצה בכירה
התכנית הבינתחומית באמנויות
ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנויות ובפסיכואנליזה
סמסטר א': סמינר MA
חמישי: 10:00-14:00
חדר: יפורסם בהמשך
משרד: גילמן 481-ג'
שעות קבלה: יפורסם בהמשך
טלפון משרד: 03-640-8711
 
תיאור הסמינר: בתחילת הסמסטר הסמינריון ידון בתפיסות והקשרים קלאסיים שמתארים את הנשגב כחוויה אינטלקטואלית שחורגת מגבולות הדיאלוג הסימטרי שמתקיים ביומיום. ניסוחים אלו מצויים בכתבים פילוסופיים כגון אצל לונגינוס, רוסו, אדמונד ברק, קנט, ליוטרד ותומאס ויסקל. כמו כן דוגמאות לייצוג אומנותי של הנשגב נמצא בשירה הרומנטית כגון אצל בלייק, וורדסוורת, קולרידג', פרסי ומרי שלי או במעבר בין רומנטיקה לריאליזם כפי שהוא נגלה בסיפורים של בלזק ופלובר כמו גם בציור מהמאה ה 19 כמו אצל איקינס האמריקאי, טרנר הבריטי, ז'ק לואי דוד הצרפתי, או פיוזלי השוויצרי. מרבית פגישות הסמינריון יוקדשו לצפייה וניתוח של עבודות אומנות, סרטים, סיפורים קצרים, טקסטים פסיכואנליטיים ופילוסופיים שמבקשים לתאר את הנשגב כמצב שמצויים בו גם הרגשות, האפקטים והגוף, לא רק האינטלקט, ולכן יצירות וטקסטים אלו מנסחים את הקשר של הנשגב לחיי היומיום כמו גם לסיטואציה הדיאלוגית בין בני אדם או בין יצירת אומנות לקהל שאליו היא פונה. טקסטים אלו מצויים בפילוסופיה של ויטגנשטיין ובזו של דרידה כמו גם בציור ריאליסטי של רמברנדט, קורבה, מאנה, מנזל, וכן בציור הקלאסי של ארטמיסיה ג'נטילשי. נתייחס למדיה של המודרניזם כגון צילום—ג'ף וול—פיסול ששייך לעידן ה Art and Objecthood כמו למשל אצל טוני סמית' או צ'רלס ריי ועבודות וידאו של אנרי סלה ודוגלס גורדון. מבקרי האמנות שיהיו במרכז המחקר הם מייקל פריד וגריזלדה פולוק כמו גם כתביו של דני דידרו על התיאטרון. ננתח גם כתבים פסיכואנליטיים של פרויד על אי הנחת בתרבות ועל זיכרון הילדות של ליאונרדו כדי להבין את הקשר בין הסובלימציה לנשגב וכן כתבים של לקאן על הממשי כדי להבין קשר בין הטראומה ליומיום ולכן גם את האופן שבו מחברת הטראומה בין הנשגב לדיאלוג. לאורך הסמסטר יצפו הסטודנטים בסרטים שהופכים את הממד הגרנדיוזי של הקולנוע לחלק מהיומיום כפי שעושים זאת בסרטיהם במאים כמו פריץ לנג, אלן רנה, אנדרה טשינה, פול פרהובן, לואי מאל, פסבינדר, ורנר הרצוג וכן במאים אמריקאים כגון אורסון וולס, ג'וזף לוזי, דייויד לינץ', דייויד קרוננברג ובריין דהפלמה אולם רשימה זו אינה סופית ויוקרנו בכיתה גם קטעים מסרטים רלוונטיים לנושא. התיאוריות הקולנועיות שאותן נקרא ונלמד שייכות לז'יל דלז, סטנלי קאוול, לורה מאלווי ו- אי. אן קפלן. התפיסה שמובילה את הדיונים בסמינריון היא שבמעבר מהנשגב לדיאלוג האובייקט לא מאבד את החשיבות שלו אבל הוא מוותר לשם כך על החשיבות העצמית שלו.
 
0810-5083-01  בית: emoH dna esuoH
ד"ר רותם סטפני סמינר מכסיקו 206א ד' 1800- 1600 סמ'  ב'
בית: House and Home 
סמסטר ב      2 ש"ס
תשע"ז
סוג המסגרת: סמינריון מחלקתי לתלמידי מ"א התכנית הבינתחומית באמנויות
 
שם המרצה: ד"ר שוש סטפני רותם
 
טלפון: 6409022
דואר אלקטרוני:museology@tauex.tau.ac.il  
 
שעות קבלה: 10-12
יום:   ב
בניין: גלריה
חדר:   005
 
 
לפי תאום טלפוני מראש
 
תיאור הקורס  
באנגלית, ישנה הבחנה בין “house”, המוגדר כמבנה בו אנו שוכנים, ל”home”, המקפל בתוכו גם את זהותנו, תחושותינו והשתייכותנו אליו. בסמינר נבחן את שני המונחים כפי שהם באים לידי ביטוי באמנויות השונות. ההרצאות יוצגו על ידי מרצים אורחים ממגוון רב של דיסציפלינות כמו ציור, קולנוע, תיאטרון, אדריכלות, וצילום, שידונו בבית האישי ו/או הלאומי ביצירות אמנות בכל הזמנים בארץ ובעולם.

 
0810-6003-01  סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנויות
ד"ר אונגר הנריק שיעור מכסיקו 206א א' 1800- 1600 סמ'  א'