להצגת טלפונים של יחידה נא ללחוץ על הכותרת המתאימה* - לחיוג ברשת הפנים-אוניברסיטאית בלבד
אל שאר המספרים הפנימיים בני 4 ספרות ניתן לחייג על ידי הוספת 03-640XXXX

טלפונים לשעת חירום :  למידע מפורט נא ללחוץ כאן
משטרה  100       מגן דוד  101       מכבי אש  102       ביטחון  *8222


הצהרה