חברי הסגל המעוניינים להשתתף בסדנאות מתבקשים להירשם מראש.         
הסדנאות הן ללא תשלום לכלל חברי הסגל של אוניברסיטת תל–אביב.

נושא תאור מנחה מועד הערות

תכנון קורס

הסדנה מיועדת לקדם תהליך חשיבה אצל המרצה ביחס לנושא הקורס, מטרותיו, התוצאות המצופות ממנו, הנושאים המרכיבים אותו והקשר ביניהם לבין התוצאות המצופות. בסדנא יוצג השלד לתהליך החשיבה הזה שילווה בדוגמאות ובהתנסות מעשית של המשתתפים לגבי הקורסים שלהם.

שרה מירון

יום ד' 7/6/17
12:00-09:00
הסדנאות תתקיימנה בבניין ברגלס לכלכה או בבניין דן דוד. הודעה על המיקום המדוייק תישלח לנרשמים.